menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 5/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 16.01.2017 r. do Spółki wpłynęły cztery zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Trzy zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej Emitenta informują o dokonaniu…

Zawiadomienie w trybie art.19 ust.1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 4/2017 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.01.2017r. do Spółki wpłynęły dwa zawiadomienia o transakcjach osób blisko związanych, o których mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Pełną treść otrzymanych zawiadomień zawierają załączniki do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_DAMF_ATS MAR_PATRO_ATS Podstawa prawna Art.…

Zmiana rodzaju zabezpieczenia zobowiązań akcjonariusza w ramach programu skupu akcji własnych na podstawie uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r.

Raport bieżący nr 2/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 12.01.2017r. do spółki wpłynął wniosek akcjonariusza spółki DAMF INVEST S.A. z siedzibą w Płocku _KRS 0000392143_ w trybie § 3 ust. 17 lit. c_ Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTIS S.A. z dnia 30.10.2014r. o…

Korekta raportu nr 26/2016 z dnia 30.11.2016r. – Informacja w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających ze znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką Carpri Sp. z o.o. (dawniej Nowy Cotex Sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających ze znaczącej Umowy. Emitent w raporcie z dnia 30.11.2016r. podał informację w zakresie stanu rozliczeń ze spółką Carpri Sp. z o.o. na dzień 30.11.2016r. podając następującą…

Informacja w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających ze znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką Carpri Sp. z o.o. (dawniej Nowy Cotex Sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, w związku bezskutecznością podjętych przez Spółkę działań celem uzyskania zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających z zabezpieczonej umowy pożyczki pieniężnej z dnia 28.10.2013r. zawartej przez Emitenta ze spółką Carpri Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _dawniej: Nowy Cotex Sp. z o.o._ w dniu…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 25/2016 Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 16.11.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru biegłego rewidenta Marcina Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Grzywacz Audyt…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…