menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016 Wybrane dane finansowe: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 390 1 202 546 291 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 532 804 350 194 III. Zysk _strata_…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I półrocze 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 22.08.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.08.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.06.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 10.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…

Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 24.08.2015r. informuje, że w dniu 30.05.2016r. podpisał ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000547450_ porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje Sp. z…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 18/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 16.05.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 13.05.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.03.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku…

Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta

Raport bieżący nr 17/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 05.05.2016r. w prasie oraz na stronie internetowej Emitenta ukaże się drugie ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, która aktualnie pozostaje własnością Emitenta z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonego…