menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających ze znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką Carpri Sp. z o.o. (dawniej Nowy Cotex Sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, w związku bezskutecznością podjętych przez Spółkę działań celem uzyskania zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających z zabezpieczonej umowy pożyczki pieniężnej z dnia 28.10.2013r. zawartej przez Emitenta ze spółką Carpri Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _dawniej: Nowy Cotex Sp. z o.o._ w dniu…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 25/2016 Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 16.11.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru biegłego rewidenta Marcina Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Grzywacz Audyt…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 24/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za III kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 14.11.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 04.11.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu…

Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016 Wybrane dane finansowe: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 390 1 202 546 291 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 532 804 350 194 III. Zysk _strata_…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I półrocze 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 22.08.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.08.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.06.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 10.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…

Zawarcie porozumienia do Umowy pożyczki akcji Damf Inwestycje S.A. (uprzednio FLY.PL S.A.)

Raport bieżący nr 20/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 24.08.2015r. informuje, że w dniu 30.05.2016r. podpisał ze spółką Słoneczne Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS 0000547450_ porozumienie w sprawie rozliczenia łączącej Emitenta oraz Słoneczne Inwestycje Sp. z…