menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. (Registration of amendments to the Articles of Association.)

Raport bieżący nr 3/2022 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 18.01.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7.01.2022 roku. W związku z niniejszym aktualne brzmienie…

Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Atlantis SE z dnia 07.01.2022 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE of 7/01/2022.)

Raport bieżący nr 1/2022 Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 7 stycznia 2022 r. oraz zgodnie ze Statutem ATLANTIS SE _dalej “Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 2 stycznia 2019 r. pod numerem…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Atlantis SE.(Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Atlantis SE ).

Raport bieżący nr 18/2021 Zarząd Atlantis SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.01.2022 – piątek na godzinę 12:00. _ początek rejestracji 11.30 _. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego…

Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 1 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 17 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -1 11 III. Zysk…

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021/2022. Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2021/2022

Raport bieżący nr 17/2021 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021/2022. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 i 2022 w następujących datach: Jednostkowy raport za pierwsze 3 miesiące roku obrotowego 2021-2022 publikacja nastąpi w dniu 25.11.2021 r.…

Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021. Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2020-2021

Raport bieżący nr 16/2021 Zarząd Spółki Atlantis SE z siedzibą w Tallinnie w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 02.11.2020roku ( poniedziałek), informuje iż dokonuje zmiany terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2020-2021, którego publikacja przewidziana była na dzień 31.08.2021r. (wtorek). Nowy termin publikacji jednostkowego…

Atlantis SE – informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021

  Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Atlantis SE przekazuje informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI 1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje…