menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii

Raport bieżący nr 41/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie Planu przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz w nawiązaniu do Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.05.2018r. opublikowanych raportem bieżącym nr 28/2018 z dnia 18.06.2018r…

Wcześniejszy wykup Obligacji serii A i części Obligacji serii B wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 38/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2017 i 52/2017 z dnia 29.12.2017r. oraz raportu bieżącego nr 12/2018 z dnia 02.03.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 03.09.2018r. Spółka dokonała wcześniejszego wykupu wyemitowanych przez Spółkę Obligacji serii A o wartości nominalnej…

Wcześniejsza spłata umowy pożyczki oraz wcześniejsza częściowa spłata umowy pożyczki przez pożyczkobiorców

Raport bieżący nr 37/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z dnia 02.03.2018r. niniejszym informuje, że w dniu 03.09.2018 r. Spółka otrzymała środki pieniężne tytułem wcześniejszej spłaty udzielonych przez Spółkę pożyczek pieniężnych o których mowa w przywołanym wyżej raporcie bieżącym. Emitent informuje,…

Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki

Raport bieżący nr 36/2018 Publikacja ogłoszenia w MSiG związana z podjętą Uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dotyczącą przeniesienia statutowej siedziby Spółki. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Anna Kajkowska, Prezes Zarządu

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04.07.2018r.

Raport bieżący nr 35/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku niniejszym w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kontynuowanego po przerwie w dniu 04.07.2018r. Załączniki: ATLANTIS_SE_WZA_04.07.2018_po_przerwie Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki

Raport bieżący nr 34/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ATLANTIS S.E. na posiedzeniu w dniu 02.07.2018 r., wybrała Firmę Audytorską INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03, wpisaną jest na…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 33/2018 Zarząd Atlantis S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Patro Invest OU z siedzibą w Tallinnie z dnia 25.06.2018r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Raport bieżący nr 32/2018 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.06.2018r do Spółki wpłynęły trzy powiadomienia o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanych zawiadomień w załączeniu do niniejszego raportu. Załączniki: MAR_Patro_Invest_OU_ATS_kupno MAR_Patro_Invest_OU_ATS_nabycie MAR_Patro_Invest_Sp._z_o.o._ATS_zbycie…