menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2019 roku Amendment of the schedule of periodical reports’ publication in 2019.

Raport bieżący nr 22/2019 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku, dotyczącego harmonogramu publikacji raportów okresowych, Zarząd ATLANTIS SE informuje, że zmianie ulegają terminy publikacji poszczególnych raportów okresowych. Nowe daty publikacji raportów okresowych uwzględniają uchwałę numer 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19.04.2019 roku…

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki ATLANTIS SE z dnia 19.04.2019 r. Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE of 19/04/2019.

Raport bieżący nr 21/2019 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14633855, niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE.Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 20/2019 Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13.05.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened for April 19, 2019

Raport bieżący nr 18/2019 Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd ATLANTIS SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe…

Rozwiązanie Umowy z podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki Termination of the Agreement with the entity entitled to audit financial statements of the Company

Raport bieżący nr 17/2019 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w dniu 29.03.2019r. rozwiązana została Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdań Spółki za rok 2018 i 2019 oraz przegląd sprawozdania za pierwsze półrocze 2018 roku oraz pierwsze półrocze 2019 roku zawarta przez Emitenta z Firmą Audytorską INTERFIN…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATLANTIS SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of ATLANTIS SE

Raport bieżący nr 16/2019 Zarząd ATLANTIS SE _kod rejestru: 14633855_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulatio

Raport bieżący nr 15/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 22.03.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation

Raport bieżący nr 14/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 06.03.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…