menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 26/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że z dniem 21.09.2017r. w życie weszła uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.04.2017r.w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 25/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 24/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 23/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 07.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 22/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 21/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.08.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.08.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 24.08.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym…

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 18/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.07.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.07.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.07.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu.…