menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation

Raport bieżący nr 12/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.02.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca publikacji raportu rocznego za rok 2018.Information for Shareholders regarding publication of the annual report for 2018.

Raport bieżący nr 11/2019 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym informuje, że w związku z faktem, że rejestracja zmiany statutowej siedziby Spółki nastąpiła z dniem 02.01.2019r. Emitent informuje, że będzie publikował raport roczny za rok 2018 zgodnie z zasadami księgowo rachunkowymi obowiązującymi Spółkę w roku 2018r. tj. zgodnie…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation

Raport bieżący nr 10/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 08.02.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation

Raport bieżący nr 9/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 06.02.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Information for Shareholders – a notification of trasaction received under Article 19 point 1 of the Market Abuse Regulation (the MAR)

Raport bieżący nr 8/2019 Zarząd Atlantis S.E z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 29.01.2019r do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączeniu do niniejszego raportu. The Management Board of ATLANTIS…

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2019. Dates for filing periodic financial reports in 2019.

Raport bieżący nr 7/2019 Zarząd Spółki ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2019 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2019 r. w dniu 30.05.2019 r. _czwartek_. Jednostkowy raport za III kwartał…

Powołanie Prezesa Zarządu. Appointment of the Chairman of the Management Board

Raport bieżący nr 5/2019 ATLANTIS S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 16.01.2019r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru Pana Damiana Patrowicz do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu 3 letnią kadencję. Poniżej Emitent przekazuje notę biograficzną Pana Damiana Patrowicz. Damian Patrowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Resignation from function in Supervisory Board of the Issuer.

Raport bieżący nr 4/2019 Emitent ATLANTIS S.E. z siedzibą w Tallinnie _”Spółka”_ informuje, iż w dniu 15 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała pisemną rezygnację Pana Damiana Patrowicz z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 15 stycznia 2019 roku. Powód rezygnacji nie został wskazany. Emitent dziękuje Panu Damianowi Patrowicz…

Rezygnacja z pełnienia funkcji w zarządzie Emitenta.Resignation from function held in the Management Board of the Issuer.

Raport bieżący nr 3/2019 Zarząd spółki Atlantis S.E. z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 11.01.2019r ze skutkiem na koniec dnia 11.01.2019r złożyła rezygnację z przyczyn osobistych z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pani Anna Kajkowska . Jednocześnie Emitent informuje, że posiedzenie Rady Nadzorczej , na którym powołany zostanie…