menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 30/2018 Zarząd ATLANTIS SE z siedzibą w Płocku, w związku z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18.06.2018 r., niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2018 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej w obecnym składzie. Ponadto Zarząd ATLANTIS SE w Płocku…

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 29/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. z siedzibą w Płocku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 18 czerwca 2018 r., postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej: – Panią Małgorzatę Patrowicz – Panią Martynę Patrowicz – Pana Damiana Patrowicz Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 5 osobowy skład Rady…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 28/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2018r. Załącznik ATLANTIS_SE_WZA_18062018 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Anna Kajkowska, Prezes Zarządu

Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.06.2018r.

Raport bieżący nr 27/2018 Zarząd ATLANTIS S.E. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18.06.2018r. Akcjonariusz: PATRO INVEST OU Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 14.246.348 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.246.348 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 56,99…

Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk

Raport bieżący nr 25/2018 Zarząd spółki ATLANTIS S.E. siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2018 r. raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 18.05.2018 r. oraz w związku z rezygnacją Członków Rady Nadzorczej o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2018 z…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.06.2018 r.

Raport bieżący nr 24/2018 Zarząd ATLANTIS SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 18.06.2018 r. na godzinę 11:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załączniki: Ogloszenie_ZWZ Projekty_uchwal_ZWZ_za_2017 Formularz_Pelnomocnictwa ATLANTIS_SE_STATUT Podstawa…