menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2019

Raport półroczny P 2019 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. EUR w tys. EUR półrocze/2019 półrocze/2018 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 290 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 114 3 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 62 -21 IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej -74 -152…

Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. ZŁ w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 600 4 226 377 966 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 818 445 899 102 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 759 -2…

Raport półroczny P 2017

Raport półroczny P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 768 2 390 181 546 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -339 1 532 -80 350 III. Zysk _strata_…

Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów…