menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2017

Raport półroczny P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 768 2 390 181 546 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -339 1 532 -80 350 III. Zysk _strata_…

Raport kwartalny Q 1/2017

Raport kwartalny Q 1/2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys.zł w tys.EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016 Wybrane dane finansowe: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 390 1 202 546 291 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 532 804 350 194 III. Zysk _strata_…

Raport kwartalny Q 1/2016

Raport kwartalny Q 1/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 2 821 562 673 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 223 1 632 292 390 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -5 427…

Raport półroczny P 2015

Raport półroczny P 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 202 1 360 291 325 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 804 787 194 188 III. Zysk _strata_…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 Opinia_i_raport_MSSF Sprawozdanie Zarządu Sprawozdanie finansowe   WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 2 821 562 673 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 223 1 632 292 390 III.…