menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacje dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 7 /2011 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.02.2011r. zawarł ze Spółką ELKOP ENERGY S.A. w Płocku umowę sprzedaży akcji. Przedmiotem umowy z dnia 08.02.2011r. jest zbycie przez Emitenta 5.500.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku na…