menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.04.2011.r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29…