menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu nr 30/2011

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 14.04.2011r. W raporcie bieżącym nr 30/2011 z dnia 14.04.2011r, którego przedmiotem była publikacja treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 14.04.2011r. z godziny 13:00, Emitent nieprawidłowo zaprezentował wyniki głosowania. Emitent wyjaśnia, że…

Korekta raportu nr 29/2011

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 29/2011 z dnia 08.04.2011r. Emitent niniejszym dokonując korekty raportu nr 29/2011 z dnia 08.04.2011r. uzupełnia jego dotychczasową treść ,o treść podjętej uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach oraz o wyniki głosowania na tą uchwałą: “Zarząd Emitenta…

Korekta raportu nr 15/2011

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2011 z dnia 18.03.2011r. Emitent niniejszym dokonując korekty raportu nr 15/2011 z dnia 18.03.2011r. uzupełnia jego dotychczasową treść, o treść podjętej uchwały w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach oraz o wyniki głosowania na tą uchwałą: ” Zarząd…

Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.05.2011r. zawarł ze spółką P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie umowę doradztwa inwestycyjnego , na mocy której Emitent zobowiązał się do podjęcia czynności w celu pozyskania inwestora lub inwestorów zainteresowanych objęciem warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez P.E. ELKOP S.A.…

Zwiększenie udziału w spółce o 59,52%

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych…