menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.07.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.…