menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie istotnych aktywów

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.08.2011r. Emitent zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. w Płocku umowę objęcia akcji, której przedmiotem jest objęcie przez Emitenta 7.500 akcji nowej emisji serii D spółki DAMF Invest S.A. w zamian za wniesienie przez Emitenta wkładu niepieniężnego w…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.08.2011 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2011 r. Akcjonariusz: FOGUT Holdings Limited, Larnaka, Cypr Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 26.880.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 26.880.000…

Nabycie aktywów znacznej wartości

Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym informuje o objęciu akcji serii K spółki FON SA o wartości przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki Emitenta , to jest o nabyciu aktywów znacznej wartości. Emitent w dniu 27-06-2011r zawarł ze spółką FON SA umowę objęcia 221.733.000 warrantów subskrypcyjnych z których każdy dawał prawo objęcia 1…

Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłych na okaziciela spółki Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 6-07-2011r uchwały o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 84.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Emitenta. Emitent informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 6 lipca 2011r. uchwałą nr 622/11 postanowił dokonać zarejestrowania 84.000.000 akcji zwykłych na okaziciela…

Rejestracja przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15-06-2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 9.06.2011r pod sygnaturą WA.XIV NS-REJ.KRS/012021/11/99 na mocy którego w dniu 10.06.2011r. zarejestrowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego…