menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.09.2011r do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 16.09.2011r pod sygnaturą WA.XIV NS-REJ.KRS/022442/11/650 na mocy którego zarejestrowane zostało warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na…

Podwyższenie Kapitału Zakładowego Spółki

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 26.09.2011r do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 12.09.2011r pod sygnaturą WA.XIV NS-REJ.KRS/019045/11/939 na mocy którego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z kwoty…

Informacja dla Akcjonariuszy -uzupełnienie informacji zawartych w Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej do skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2011 roku

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy korektę Sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej do skonsolidowanych wyników finansowych za I półrocze 2011 roku uzupełnionego o treść oświadczeń zamieszczonych na str 3 oraz zmodyfikowanego pkt.XVII stanowiąca załącznik raportu Spółki za I półrocze 2011 roku przekazanego do wiadomości Akcjonariuszy w…

Zmniejszenie udziału w Spółce

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 05.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych…

Zmniejszenie udziału w spółce

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 2.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A.w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.…