menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, z dniem 24.10.2011r. Pani Jolanta Koralewska złożyła rezygnację z pełnionej w spółce funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pani Jolanta Koralewska swoją rezygnację umotywowała duża ilością obowiązków zawodowych uniemożliwiających jej pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Jednocześnie Zarząd ATLANTIS S.A oraz Członkowie Rady…

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.Zakończenie negocjacji ze Spółką TRIADA S.A

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia…