menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz pierwsze półrocze 2012 roku

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 22.12.2011r. wybrała spółkę BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę biegłych rewidentów pod numerem 3355, jako podmiotu, który dokona badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta obejmującego…

Rozstrzygnięcia NSA w trzech sprawach wszczętych kasacjami Emitenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.12.2011r. do spółki wpłynęły 3 wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego wydane w dniu 18 listopada 2011r. na mocy których Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne w tych sprawach złożone przez Emitenta od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dotyczących zapłaty…