menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2011

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi załącznik do niniejszego raportu Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień…