menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.06.2012 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 22 czerwca 2012 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Płock Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 249.450.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 249.450.000 Udział w ogólnej…

Stanowisko Zarządu Spółki w związku z wezwaniem do sprzedaży akcji ogłoszonym przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: “Spółka”, lub “Emitent”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 ustawy systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn.) (dalej: Ustawa o ofercie), niniejszym podaje do publicznej wiadomości…

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.06.2012r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Kancelaria Porad Finansowo Księgowych Dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach przy…