menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Pośrednie nabycie akcji Emitenta.

Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku zawiadamia ,iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicz o następującej treści : Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000392143 (dalej:…

Pośrednie nabycie akcji Emitenta

Zarząd Atlantis Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku , zawiadamia iż w dniu 16 lipca 2012 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicz o następującej treści : Jako akcjonariusz spółki DAMF INVEST S.A. w Płocku z siedzibą przy ul. Padlewskiego 18c, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS…