menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Stanowisko Zarządu w sprawie ewentualnego pozwu Akcjnariuszy Spółki przeciwko KNF.

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 października 2012 roku otrzymał korespondencję, z której wynika iż osoba fizyczna reprezentująca dwudziestu jeden inwestorów indywidualnych posiadających łącznie 14.000.321 akcji, które stanowią 3,70% głosów na Walnym Zgromadzeniu i w kapitale zakładowym Emitenta wzywa Zarząd Emitenta do “udzielenia pomocy przy sporządzeniu pozwu przeciwko Komisji…

Stanowisko Spółki w sprawie zawieszenia notowań na okres jednego miesiąca od dnia 25 października 2012 roku do końca dnia 25 listopada 2012 roku

Zarząd Emitenta w związku z dużym zainteresowaniem mediów oraz inwestorów, pragnie z całą stanowczością podkreślić, że sankcja w postaci zawieszenia obrotu jego akcjami na maksymalny dopuszczalny prawem okres jednego miesiąca jest nieuzasadniona, dotkliwa i krzywdząca dla Emitenta oraz innych uczestników rynku kapitałowego, w tym w szczególności dla inwestorów indywidualnych. Skierowane…

Zobowiązanie Damf Invest S.A- znaczącego akcjonariusza do nie zbywania akcji Emitenta do dnia 31.01.2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku zobowiązał się wobec Emitenta pod rygorem zapłaty Emitentowi kary umownej w wysokości 25.000.000…