menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Przywrócenie obrotu akcjami Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 09.11.2012r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę nr 1117/2012 w przedmiocie uchylenia uchwały 1074/2012 z dnia 25.10.2012r. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, że na skutek podjęcia przez Zarząd GPW S.A. uchwały z…

Komunikat KNF w sprawie możliwej manipulacji kursem akcji Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 06.11.2012r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki. Komisja Nadzoru Finansowego po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego mającego na celu zbadanie okoliczności wzrostu kursu akcji Emitenta oraz towarzyszącemu temu wzrostowi…