menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up)

Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku, informuje iż w dniu 31.01.2013r do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 11.10.2012 roku , o którym Emitent poinformował raportem…

Wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych w roku 2012 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2012r. Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2012r stanowi załącznik do niniejszego raportu Emitent wskazuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach na dzień…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz pierwsze półrocze 2013r.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 15.01. 2013r. wybrała podmiot POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, jako podmiot, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki obejmującego okres roku 2012 oraz pierwszego półrocza roku 2013. POLINVEST…