menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.03.2013r.

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku , informuje, że w dniu 26.02.2013r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, pisemny wniosek akcjonariusza Spółki DAMF INVEST S.A z siedzibą w Płocku, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, o uzupełnienie treści uchwały przewidzianej w…