menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.03.2013r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20.03.2013 r. Akcjonariusz: DAMF INVEST SA Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 249.450.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 249.450.000 Udział w ogólnej liczbie…

Zmiana strategii rozwoju Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że wobec długotrwale utrzymującego się stanu niepewności legislacyjnej w zakresie regulacji prawnych dotyczących rynku źródeł energii odnawialnej, Emitent nie może efektywnie realizować dotychczasowej strategii rozwoju w tej dziedzinie gospodarki. W ocenie Zarządu Emitenta dokonywanie znacznych inwestycji w ten rynek na chwilę obecną obciążone jest…