menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zmiana informacji dotyczących publikacji raportów okresowych

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w związku z faktem, że wobec utraty statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku w okresie objętym raportem półrocznym, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego rozszerzonego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym…