menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 08.10.2013r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 744/13 w przedmiocie asymilacji 561 akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLATLNT00040 . Zgodnie z treścią uchwały z dniem 11.10.2013r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych…

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sprawie dopuszczenia akcji serii C

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego 561 akcji zwykłych na okaziciela serii C. Zarząd ATLANTIS S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 04.10.2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 1165/13 w przedmiocie…