menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 grudnia 2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 6 grudnia 2013 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik: 2013-11-08-NWZA 2013-11-08-PELNOMOCNICTWO

Zawarcie znaczącej umowy – Umowa zabezpieczonej pożyczki pieniężnej

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 28.10.2013r. Emitent, jako pożyczkodawca zawarł umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółką NOWY COTEX Sp. z o.o. w Płocku jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem umowy z dnia 28.10.2013r. jest pożyczka pieniężna w kwocie do maksymalnej wysokości 24.000.000,00 (dwadzieścia cztery miliony złotych). Zgodnie z…