menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykonanie istotnej umowy – zwrot kwoty pożyczki przez Wratislavia BIO w wysokości 28.000.000,00 zł

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2012 z dnia 24.04.2012r. informuje, że w dniu 20.12.2013r. spółka Wratislavia – BIO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dokonała zwrotu całej kwoty pożyczki w wysokości 28.000.000,00 zł. wynikającej z Umowy pożyczki zabezpieczonej, zawartej z Emitentem w…

Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej w łącznej wysokości 28.500.000 złotych

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.12.2013r. złożył dyspozycję utworzenia i potwierdzenia warunków lokaty terminowej do dnia 07.01.2014r. w kwocie 28.500.000,00 złotych w PKO Bank Polski S.A o/Płock. Charakterystyka lokaty: Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym 2,79% Kwota lokaty: łącznie 28.500 000,00 złotych (dwadzieścia osiem milionów…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.12.2013 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 06.12. 2013 r. Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 249 450 000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 249 450…