menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz pierwsze półrocze 2014r.

Zarząd ATLANTIS S. A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 23.01.2013r. wybrała podmiot Ground Frost Euroin Audyt Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 03-731), przy ul. Targowej 20A, zarejestrowaną w Sądzie dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy –…