menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -wymiana akcji Emitenta

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 20.02.2014r. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 218/2014 w sprawie wymiany akcji Emitenta związanej z procedurą scaleniową akcji. Emitent informuje, że procedura wymiany akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią…

Prośba Zarządu Emitenta do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu akcji na rachunkach

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą Płocku niniejszym zwraca się do akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu akcji Emitenta na ich rachunkach papierów wartościowych celem zminimalizowania ryzyka niedojścia do skutku procedury scalenia akcji zgodnie z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04.02.2014r. Zarząd wyjaśnia, że celem powstania…

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 11.02.2014r. podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 154/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji. Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.02.2014 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 04.02.2014 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 249.625.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 249.625.000 Udział w ogólnej liczbie…