menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2014r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014r. na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 2014-05-20-ATS_-_ZWZ_Formularz_Pelnomocnictwa_na_16_06_2014r_ 2014-05-20-ZWZ_ATLANTIS_160614 2014-05-20-ATS_-_RN_sprawozdanie_z_dzialalnosci_i_oceny_sprawozdan_2013