menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2014 r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16.06.2014 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 25.552.085 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 25.552.085 Udział w ogólnej liczbie…