menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust.…

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust.…

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 01.09.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160 ust.…