menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Stanowisko Zarządu w sprawie uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.10.2014r.

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym wobec treści podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.10.2014r. uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 66/2014 niniejszym prezentuje swoje stanowisko odnośnie możliwości realizacji przez Spółkę przyjętego przez akcjonariuszy programu skupu akcji własnych Spółki. Zarząd informuje, że w jego ocenie realizacja przez Spółkę…

Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w związku podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 30.10.2014r. uchwał opublikowanych raportem bieżącym nr 66/2014r. z dnia 30.10.2014r. informuje co następuje: W wykonaniu postanowień Uchwały nr 6 NWZ z dnia 30.10.2014r. w załączeniu do niniejszego raportu oraz na stronie www.atlantis-sa.pl…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.10.2014 r

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30.10.2014 r. Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 25.950.780 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 25.950.780 Udział w ogólnej liczbie…

Korekta raportu nr 55/2014 w sprawie zawarcia znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycia aktywów znacznej wartości

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym przekazuje korektę raportu bieżącego nr 55/2014r. z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy ze spółką IFEA Sp. z o.o. oraz zbycia aktywów znacznej wartości. Zarząd Emitenta informuje, że w raporcie bieżącym nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. omyłkowo jako cenę sprzedaży udziałów…

Nabycie akcji Emitenta – bezpośrednie i pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.10.2014r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Damf Invest S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 14.10.2014r. w sprawie bezpośredniego zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, 2. Pana Damiana Patrowicza z…

Nabycie akcji Emitenta

Zarząd Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.10.2014r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie , o transakcji nabycia przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej Emitenta w rozumieniu art. 160…

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.10.2014 r.

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.10.2014 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. 2014-10-03-Ogloszenie_o_zwolaniu_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_30-10-2014 2014-10-03-projekty_30-10-2014 2014-10-03-ATS_-_pelnomocnictwo_NZW_30_10_2014r_