menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.10.2014r. które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014r.

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014 r.Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 25.950.780 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 30.10.2014r. które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014r

Zarząd ATLANTIS S.A z siedzibą w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30.10.2014r., które kontynuowane było po przerwie w dniu 28.11.2014 r.Akcjonariusz: DAMF Invest S.A. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 25.950.780 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:…

Ujawnienie stanu posiadania

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o transakcji na akcjach Emitenta złożone przez Spółkę DAMF Invest S.A. DAMF Invest S.A. poinformowała o bezpośrednim zbyciu w dniu 17.11.2014r. na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej poza…

Ujawnienie pośredniego stanu posiadania

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.11.2014r oraz Pana Mariusza Patrowicza z dnia 20.11.2014 r . dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu: 2014-11-20-Zaw._ATS_Damian_Patrowicz_20112014 2014-11-20-Zaw._ATS_Mariusz_Patrowicz_20112014

Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – zapłata ceny za nabyte akcje własne oraz podsumowanie programu skupu akcji własnych

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.11.2014r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. W dniu 20.11.2014r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego akcjonariusza (osoby…

Ujawnienie stanu posiadania

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o transakcji na akcjach Emitenta złożone przez Spółkę DAMF Invest S.A. DAMF Invest S.A. poinformowała o bezpośrednim zbyciu w dniu 17.11.2014r. na mocy umowy cywilnoprawnej zawartej poza…

Ujawnienie pośredniego stanu posiadania

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 20.11.2014r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza z dnia 20.11.2014r oraz Pana Mariusza Patrowicza z dnia 20.11.2014 r . dotyczące ujawnienia pośredniego stanu posiadania akcji Emitenta Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu: 2014-11-20-Zaw._ATS_Mariusz_Patrowicz_20112014 2014-11-20-Zaw._ATS_Damian_Patrowicz_20112014

Informacja w sprawie realizacji programu skupu akcji własnych – zapłata ceny za nabyte akcje własne oraz podsumowanie programu skupu akcji własnych

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 20.11.2014r. dokonał zapłaty ceny za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych prowadzonego w oparciu o treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.10.2014r. W dniu 20.11.2014r. Emitent dokonał zapłaty na rzecz sprzedającego akcjonariusza (osoby…