menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie Aneksu do znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej ze spółką Nowy COTEX Sp. z o.o. w Płocku

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 19.02.2015r. Emitent zawarł ze spółką Nowy Cotex Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS 0000347799) Aneks do Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej z dnia 28.10.2013r. O zawarciu Umowy pożyczki ze spółką Nowy Cotex Sp. z o.o. Emitent informował raportem bieżącym…

Informacja o podjęciu uchwały w przedmiocie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego przez spółkę powiązaną z Emitentem

Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy z spółką IFEA Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.02.2015r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki IFEA Sp. z o.o. w Płocku podjęło uchwałę w przedmiocie umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału…

Informacja dla Akcjonariuszy

Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.02.2015r. do spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie, w związku z transakcjami dokonanymi przez osobę blisko związaną z Członkiem Rady Nadzorczej w rozumieniu art. 160 ust. 2…