menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zamiar podziału Emitenta

Raport bieżący nr 9/2015 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 31.03.2015r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie zaakceptowania przedstawionego przez Zarząd zamiaru podziału Emitenta poprzez wydzielenie części majątku Emitenta i przeniesienie go na spółkę przejmującą – IFERIA S.A. w organizacji z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o zwiększeniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 7/2015 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem rocznym oraz w związku z otrzymaniem w dniu 13.03.2015 r. sprawozdania finansowego spółki IFEA Sp. z o.o. za rok 2014, Zarząd Emitenta w dniu 17.03.2015 r. podjął…