menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta – Uzupełnienie Sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2014

Raport bieżący nr 15/2015 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym dokonuje uzupełnienia informacji podanych do publicznej wiadomości raportem okresowym -raportem rocznym z dnia 23.03.2015r. Emitent niniejszym uzupełnia informacje podane w punkcie 1.18 na stronie 47 dokumentu Sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTIS S.A. za rok 2014. Emitent informuje, że…

Uchwała nr 258/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 kwietnia 2015 r w sprawie umorzenia akcji własnych

Raport bieżący nr 14/2015 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.04.2015r. do siedziby spółki wpłynęła Uchwała nr 258/15 z dnia 24.04.2015r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w związku z umorzeniem 12.800.000 akcji Emitenta. W załączeniu pełna treść otrzymanej Uchwały. 2015-04-25-0258-2015

Korekta Zawiadomień Akcjonariuszy o zmianie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Emitenta

Raport bieżący nr 13/2015 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.04.2015r, do siedziby spółki wpłynęły korekty zawiadomień Akcjonariuszy: Spółki Damf Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza dotyczące zmiany zaangażowania bezpośredniego i pośredniego w związku z umorzeniem akcji Emitenta . W załączeniu Emitent…

Zawiadomienia Akcjonariuszy o zmianie zaangażowania w wyniku umorzenia akcji Emitenta

Raport bieżący nr 12/2015 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 17.04.2015r, do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia Akcjonariuszy: Spółki Damf Invest S.A., Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza dotyczące zmiany zaangażowania bezpośredniego i pośredniego w związku z umorzeniem akcji Emitenta. W załączeniu Emitent przedstawia pełną…