menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 33/2015 Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.07.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Organów Emitenta w…

Informacja o rejestracji umorzenia udziałów oraz obniżenia kapitału zakładowego spółki powiązanej z Emitentem

Raport bieżący nr 32/2015 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2014 z dnia 25.09.2014r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy z spółką IFEA Sp. z o.o. w Płocku oraz raportu nr 5/2015 z dnia 20.02.2015r. w sprawie podjęcia uchwały o umorzeniu udziałów i obniżeniu kapitału zakładowego…

Nabycie akcji emitenta – zawiadomienie członków rady nadzorczej emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Raport bieżący nr 29/2015 Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 02.07.2015 r., do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez trzech Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Organów Emitenta w…