menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2015

Raport półroczny P 2015 Załączniki: Sprawozdanie_finansowe_na_30.06.2015 SPRAWOZDANIE_Zarządu_(I_półrocze_2015) Raport_z_przeglądu_MSSF   WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2015 półrocze / 2015 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 202 1 360 291 325 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 804 787…