menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Ujawnienie opóźnionej informacji w sprawie zawarcia porozumienia ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A.

Raport bieżący nr 3/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację o zawarciu w dniu 13.01.2016. porozumienia ze spółką INVESTMENT FRIENDS S.A. (KRS 0000143579) z siedzibą w Płocku porozumienia na mocy, którego Emitent uzyskał od spółki INVESTMENT FRIENDS S.A. spłatę pożyczki udzielonej przez Emitenta…

Zawarcie umowy pożyczki

Raport bieżący nr 2/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 13.01.2016r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką Investment Friends S.A. w Płocku (KRS 0000143579) Na mocy umowy z dnia 13.01.2016r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 700.000,00 zł. na okres do dnia 15.08.2017r.…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 1/2016 Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 11.01.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru biegłego rewidenta Marcina Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo…