menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 5/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w związku z prowadzonymi przez Emitenta pracami nad raportem okresowym za 2015r., którego publikacja przewidziana jest na dzień 10.03.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 24.02.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 31.12.2015r. odpisu aktualizującego z tytułu spadku…