menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.04.2016 roku

Raport bieżący nr 14/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 29.04.2016r., Akcjonariusz: DAMF INVEST S.A. w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.260.911 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.260.911 Udział w ogólnej…

Raport roczny R 2015

Raport roczny R 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 350 2 821 562 673 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 223 1 632 292 390 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem -5 427…

Korekta raportu okresowego za rok 2015

Raport bieżący nr 13/2016 Zarząd Atlantis S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje korektę sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku. Przedmiotem korekty jest uzupełnienie informacji w zakresie wartości wynagrodzeń wypłaconych członkom organów zarządzających i nadzorujących Emitenta dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących osobno. Załączniki:…

Raport półroczny P 2015

Raport półroczny P 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 202 1 360 291 325 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 804 787 194 188 III. Zysk _strata_…

Informacja w sprawie znaczącej Umowy Emitenta

Raport bieżący nr 11/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 18.04.2016r. Emitent opublikował w prasie oraz na swojej stronie internetowej ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Płocku przy ul. Piłsudskiego 35, która aktualnie pozostaje własnością Emitenta z tytułu przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonego przez…

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r.

Raport bieżący nr 10/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.04.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016r. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku…

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 kwietnia 2016r.

Raport bieżący nr 9/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 29 kwietnia 2016r. na godzinę 9.45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Płocku 09-402 przy ul. Padlewskiego 18C. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Załącznik:…