menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 21/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 10.06.2016 r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 10.06.2016r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział…