menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport półroczny P 2016

Raport półroczny P 2016 Wybrane dane finansowe: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze/2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 390 1 202 546 291 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 1 532 804 350 194 III. Zysk _strata_…

Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości aktywów finansowych Emitenta

Raport bieżący nr 23/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za I półrocze 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 22.08.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 19.08.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.06.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu…