menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających ze znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką Carpri Sp. z o.o. (dawniej Nowy Cotex Sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 26/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. informuje, w związku bezskutecznością podjętych przez Spółkę działań celem uzyskania zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających z zabezpieczonej umowy pożyczki pieniężnej z dnia 28.10.2013r. zawartej przez Emitenta ze spółką Carpri Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku _dawniej: Nowy Cotex Sp. z o.o._ w dniu…

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr 25/2016 Zarząd ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że na posiedzeniu w dniu 16.11.2016r. Rada Nadzorcza Spółki jako podmiot uprawniony do dokonania wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań Spółki postanowiła dokonać wyboru biegłego rewidenta Marcina Grzywacza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Grzywacz Audyt…

Raport kwartalny Q 3/2016

Raport kwartalny Q 3/2016 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od…

Informacja dla Akcjonariuszy

Raport bieżący nr 24/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Spółkę pracami nad raportem za III kwartał 2016, którego publikacja przewidziana została na dzień 14.11.2016r., Zarząd Emitenta w dniu 04.11.2016r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień 30.09.2016r. odpisu aktualizującego z tytułu…