menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Korekta raportu nr 26/2016 z dnia 30.11.2016r. – Informacja w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń wynikających ze znaczącej umowy – Umowy zabezpieczonej pożyczki pieniężnej zawartej ze spółką Carpri Sp. z o.o. (dawniej Nowy Cotex Sp. z o.o.)

Raport bieżący nr 27/2016 Zarząd ATLANTIS S.A. niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 26/2016 z dnia 30.11.2016 w sprawie uzyskania zaspokojenia roszczeń Emitenta wynikających ze znaczącej Umowy. Emitent w raporcie z dnia 30.11.2016r. podał informację w zakresie stanu rozliczeń ze spółką Carpri Sp. z o.o. na dzień 30.11.2016r. podając następującą…