menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powołanie Zarządu na kolejną kadencję

Raport bieżący nr 14/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu Pani Anny Kajkowskiej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję od dnia 27.04.2017 roku. Poniżej Emitent przekazuje notę biograficzną Pani Anny Kajkowskiej Prezes Zarządu Atlantis SA. ukończyła studia na Wydziale Administracji,…

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, oraz ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 13/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 27.04.2017r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji na kolejną. Emitent informuje, że skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie i w jej skład wchodzą: Pan Wojciech Hetkowski Pani Małgorzata Patrowicz Pani Marianna…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.04.2017 roku.

Raport bieżący nr 12/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27.04.2017r., Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 13.507.000 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 13.507.000 Udział…

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r.

Raport bieżący nr 11/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.04.2017r. Załączniki: WZA_270417 Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Anna Kajkowska, Prezes Zarządu