menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Raport bieżący nr 18/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.07.2017r. na podstawie pobranego drogą elektroniczną odpisu aktualnego Spółki, powziął informację o rejestracji w dniu 28.07.2017r. zmian w rejestrze KRS Spółki. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy…

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 17/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.07.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby bliskozwiązanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu.…

Korekta podstawy prawnej publikacji raportu

Raport bieżący nr 16/2017 Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki przywołanej podstawy prawnej publikacji raportu bieżącego nr 16/2017 z dnia 17.05.2017r. Emitent omyłkowo przywołał art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne, zaś prawidłową podstawą prawną publikacji niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –…