menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Informacja dla Akcjonariuszy – zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 21/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.08.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Poniżej Emitent prezentuje treść otrzymanego powiadomienia oraz przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego…

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Raport bieżący nr 20/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 24.08.2017r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia: 1. spółki Patro Invest Sp. z o.o. z dnia 24.08.2017r. w sprawie bezpośredniego nabycia akcji Emitenta i zwiększenia bezpośredniego udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym…

Raport półroczny P 2017

Raport półroczny P 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 768 2 390 181 546 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej -339 1 532 -80 350 III. Zysk _strata_…