menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Emisja Obligacji serii B

Raport bieżący nr 52/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii B. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii…

Emisja Obligacji serii A

Raport bieżący nr 51/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 29.12.2017r. Emitent dokonał emisji Obligacji serii A. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej Emitent podaje wszelkie informacje dotyczące emisji Obligacji serii…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 50/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 29.12.2017_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 48/2017 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 22.12.2017r. do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: 22.12.2017_MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art.…

II Zawiadomienie o zamiarze połączenia ATLANTIS S.A. (Spółka Przejmująca) z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost (Spółka Przejmowana)

Raport bieżący nr 47/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ATLANTIS S.A. z ATLANTIS1 Polska Akciová společnost. W łączeniu wezmą udział: 1. Spółka przejmująca – ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, Polska,…

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Raport bieżący nr 46/2017 Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie rekomendacji wydanej przez Komitet Audytu ATLANTIS S.A. na posiedzeniu w dniu 14.12.2017 r., wybrała podmiot Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 35 lok. 89, 02-672 Warszawa podmiotem…