menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Raport bieżący nr 3/2018 Zarząd Atlantis S.A z siedzibą w Płocku informuje, że do Spółki wpłynęło powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej, o której mowa art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR. Emitent przekazuje pełną treść otrzymanego zawiadomienia w załączniku do niniejszego raportu. Załączniki: PATRO-MAR_-_ATLANTIS Podstawa prawna Art. 19 ust. 3…

Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 03.01.2018 roku

Raport bieżący nr 2/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.01.2018r. Akcjonariusz: Patro Invest Sp. z o.o. Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 14 246 348, Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14 246 348,…

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2018r. Załączniki: 20180103_-_ATLANTIS_NWZ_03.01.2018r Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe Osoba reprezentująca Spółkę: Anna Kajkowska, Prezes Zarządu