menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Zawarcie 2 Umów pożyczek pieniężnych

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. jako pożyczkodawca zawarł dwie umowy pożyczki. Pierwsza z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy…