menu

24 367 31 31

biuro@atlantis-sa.pl

Raport roczny R 2017

Raport roczny R 2017 WYBRANE DANE FINANSOWE: w tys. ZŁ w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 600 4 226 377 966 II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 3 818 445 899 102 III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 2 759 -2…

Zawarcie 2 Umów pożyczek pieniężnych

Raport bieżący nr 13/2018 Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku informuje, że w dniu 02.03.2018r. jako pożyczkodawca zawarł dwie umowy pożyczki. Pierwsza z umów z dnia 02.03.2018r. została zawarta przez Emitenta jako pożyczkodawcę ze spółką Kopanina Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu KRS 0000599979 jako pożyczkobiorcą. Przedmiotem Umowy…